Interior Solution

ကားအတြင္းပိုင္းသံုးေသာ ပစၥည္းမ်ား (Interior Solution)

လယ္သာ အေရာင္တင္ေဆး (3M Leather & Vinyl Restorer)
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
  • လယ္သာႏွင့္ ဗီႏိုင္းမ်က္ႏွာျပင္ကို မူလပံုစံအတုိင္း ျပန္လည္သစ္လြင္ေစသည္။
  • သံုးစြဲၿပီးလွ်င္ မေခ်ာေအာင္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားသည္။
သံုးစြဲရန္အညႊန္း
  • လယ္သာႏွင့္ ဗီႏိုင္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္ဖ်န္း၍ (သို႔) 3M Micro Fiber ပိတ္စေပၚတင္၍ တိုက္ပါ။

သတိျပဳရန္ ေနပူထဲတြင္ (သို႔) ကားပူေနစဥ္တြင္ မသံုးရ