Donation At Mottama School (2019)

Proven group of companies မွ ပညာေရး တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ မုတၱမ အထက ေက်ာင္းတြင္ ယေန႔ 30.4.2019 တြင္ စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္ ရပ္နားရန္ အရိပ္ရအေဆာက္အဦး လွဴဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

  • Motetema 4
  • Motetema 3
  • Motetema 2